Epsilon
Strona główna  
Produkty / Sklep  
Pomoc / Opisy  
Download  
FTP  
Linki  
Księga gości  
Kontakt  

Firma EPSILON
istnieje na rynku od 2000 roku.
Specjalizujemy się w
produkcji elektroniki użytkowej
ze szczególnym uwzględnieniem
programatorów,
adapterów i interface-ów
do programowania mikrokontrolerów,
pamięci Flash, EEPROM
i EPROM oraz kart
mikroprocesorowych (smartcard)

Dzięki najwyższej jakości oferowanych
przez Nas produktów cieszymy się
niesłabnącym zaufaniem klientów.

Zapraszamy do współpracy!









WebDesign & Coding
©
 EPSILON & KANDELA
2000-2007


Epsilon

Epsilon S.C.
ul. Przybyszewskiego 99
93-126 Łódź
tel./fax (42)250-37-97
tel. kom. 604-606-210
Programatory i interface | Smartcards | Pamięci i uP | Zestawy | Akcesoria  |
   
 

Programowanie procesorów AVR i megaAVR (Atmel)
programatorem Multiprog Plus
(v.2.12)
z adaptorem IC Program Board
programem
Pony Prog 2000

Spis dokumentu:
-  O programie PonyProg
-
 Konfiguracja Programu
-
 Wybór programatora
-
 Kalibracja
-
 Wybór układu do programowania
Wczytywanie pliku do bufora
Programowanie układu
Odczytywanie układu
Odczytywanie i ustawianie bitów konfiguracji i zabezpieczeń
Kasowanie układu

AVR'y

Pony Prog - Main WindowProgram Pony Prog

Program Pony prog jest wygodnym narzędziem obsługującym wiele pamięci szeregowych i mikrokontrolerów (w tym rodzinę procesorów AVR i nowszych megaAVR firmy Atmel) , współpracującym z wieloma popularnymi programatorami m.in. zgodnymi z SPI (Multiprog Plus)

Program współpracuje z systemami WIN9x/NT/2000/XP.

 
Konfiguracja programu

Pony Prog - Setup WarningPrzy pierwszym uruchomieniu program powiadomi o konieczności ustawienia programatora,


 

Pony Prog - Calibration Warning

oraz przeprowadzenia kalibracji.

Wybór programatora

Pony Prog - Setup Interface SelectAby wybrać odpowiedni programator - w tym wypadku zgodny z SPI Programmer - wybieramy z paska narzędzi Setup -> Interface Setup...

Pony Prog - Pasek Narzędzi - Interface SetupLub wciskamy ikonę konfiguracji na pasku narzędzi:

Pony Prog - Interface Setup WindowPojawi się okno konfiguracji programatora.
W sekcji "I/O port setup" wybieramy "Serial" i z listwy interface'ów "SI Prog API".

Poniżej zaznaczamy właściwy port COM (ten do którego mamy podłączony programator).

upewniamy się także, czy żadne Check Box'y w sekcji "Select Polarity of the Control lines" nie są zaznaczone.

Kalibracja

Pony Prog - Calibration SelectNastępnie należy przeprowadzić kalibrację.
Wybieramy z paska narzędzi Setup -> Calibration.

Pony Prog - Calibration Confirm WindowPojawi się okno z prośbą o potwierdzenie.
Podczas kalibracji zarówno dysk jak i procesor nie powinny wykonywać obciążających czynności.
Klikamy "Yes"

Pony Prog - Calibration O.K. WindowPo kilku sekundach szyna zostanie skalibrowana.

Wybór układu

Pony Prog - Select AVR_AutoKolejnym krokiem jest wybranie z listwy układów ten który chcemy zaprogramować - w tym wypadku procesor AVR.

Program automatycznie potrafi rozpoznać typ procesora AVR - dlatego zamiast konkretnego układu można wybrać AVR Auto (w przypadku problemów z tą funkcją wybieramy konkretny układ - czyli np. "AT80S8515")

Możemy to zrobić wybierając: "Device->AVR micro->AVR Auto"
 

Pony Prog - Select ATmega128

lub z paska narzędzi - wybierając grupę: (AVR micro  i wskazanie typu AVR Auto bądź konkretnego model procesora.

 

Wczytanie pliku do bufora:

Pony Prog - Open Device FileWczytanie pliku do programowania układu odbywa się poprzez wybranie Pony Prog - Pasek Narzędzi - Open File"File->Open Device File... - dla całego programu procesora (obszar pamięci flash procesora i obszar wewnętrznego eeproma)

Pony Prog - Pasek Narzędzi - Open Program FileLub osobno poprzez wybranie "File->Open Program File... - (tylko dla głównego obszaru pamięci programu procesora)

Pony Prog - Pasek Narzędzi - Open Data Filei "File->Open Data File... - (tylko dla wew. pamięci eprom procesora)

a następnie wskazanie pliku którym chcemy zaprogramować procesor.
 

 

Pony Prog - AVR Buffer Wczytany plik zostanie pokazany w buforze programu. (na zielono zaznaczony jest obszar Flash(/Eprom) procesora a po nim na niebiesko obszar wewnętrznej pamięci Eeprom procesora (o ile ją posiada).
Programowanie:
Po załadowaniu pliku do bufora i upewnieniu się, że procesor jest prawidłowo umieszczony w  programatorze można rozpocząć programowanie. 

Pony Prog - Write DeviceWybieramy z paska narzędzi funkcję: "Command->Write All" (Ctrl-W)
Pony Prog - Pasek Narzędzi - Write Device
lub naciskamy przycisk programowania na listwie - jeśli chcemy zaprogramować cały procesor (program i dane)

Ewentualnie wybieramy z paska narzędzi funkcję: "Command->Write Program (FLASH)
Pony Prog - Pasek Narzędzi - Write Program
lub naciskamy przycisk programowania na listwie - jeśli chcemy zaprogramować jedynie obszar Flash procesora,

lub funkcję: "Command->Write Data (EEPROM)
Pony Prog - Pasek Narzędzi - Write Data
lub naciskamy przycisk programowania na listwie - jeśli chcemy zaprogramować jedynie obszar wewnętrznego Eeprom'a procesora.

Niektóre procesory (np. PIC12C50x) nie posiadają wewnętrznego Eeproma a jedynie główny obszar pamięci - przy wyborze takiego układu nie pojawi się zatem możliwość wyboru i programowania osobno obszaru programu i danych

Program poprosi o potwierdzenie decyzji o programowaniu

 

Pony Prog - Writing Progress...Pojawi się okno z postępem procesu programowania.Pony Prog - Veryfying Progress...

Następnie pojawi się okno z postępem procesu weryfikacji układu

 

Pony Prog - Veryfy O.K. WindowJeśli układ został poprawnie zweryfikowany (układ został odczytany i dane są identyczne jak w buforze)  pojawi się komunikat: "Write successful"  - Procesor został poprawnie zaprogramowany.
Odczytywanie układu:
Aby odczytać dane zapisane w układzie -

Pony Prog - Read Device

Wybieramy z paska narzędzi funkcję: "Command->Read All" (Ctrl-W)
Pony Prog - Pasek Narzędzi - Read Device
lub naciskamy przycisk odczytu na listwie - jeśli chcemy odczytać cały procesor (program i dane)

Ewentualnie wybieramy z paska narzędzi funkcję: "Command->Read Program (FLASH)
Pony Prog - Pasek Narzędzi - Read Program
lub naciskamy przycisk odczytu na listwie - jeśli chcemy odczytać jedynie obszar Flash procesora,

lub funkcję: "Command->Read Data (EEPROM)
Pony Prog - Pasek Narzędzi - Read Data
lub naciskamy przycisk odczytu na listwie - jeśli chcemy odczytać jedynie obszar wewnętrznego Eeprom'a procesora.

Program poprosi o potwierdzenie decyzji o programowaniu

Pony Prog - Reading Progress...Pojawi się okno z postępem procesu odczytywania.

Odczytane dane pojawią się w buforze programu.

Pony Prog - Save Device File As...Odczytane dane można następnie zapisać do pliku poprzez wybranie "File->Save Device File As..."

Pony Prog - Pasek Narzędzi - Save lub wciśnięcie przycisku zapisu pliku.

Ewentualnie wybranie z paska narzędzi funkcji: "File->Save Program (FLASH)
Pony Prog - Pasek Narzędzi - Save Program
lub naciśnięcie przycisku zapisu na listwie - jeśli chcemy zapisać jedynie obszar Flash procesora,

lub funkcji: "File->Save Data (EEPROM)
Pony Prog - Pasek Narzędzi -Save Data
lub naciśnięcie przycisku zapisu na listwie - jeśli chcemy zapisać jedynie obszar wewnętrznego Eeprom'a procesora.

i wskazanie miejsca oraz nazwy pliku pod którą chcemy go zapisać.
Plik z zawartością programu procesora
(ew. jego Flash'a/int. Eeprom'a) został zapisany.

Odczytywanie i ustawianie bitów konfiguracji i zabezpieczeń:
Aby odczytać bity konfiguracji i zabezpieczeń  układu - służące m.in do wyboru oscylatora procesora i zabezpieczenia procesora (CP=Code Protect)

Pony Prog - Select Security i Configutation BitsWybieramy z paska narzędzi funkcję: "Command->Security and Configuration Bits..." (Ctrl-S)
Pony Prog - Select Security i Configutation Bits
lub naciskamy przycisk ustawiania bit'ów na listwie.

Pojawi się okno konfiguracji bit'ów (z polami zależnie od danego układu - poniższe dla ATmega128).
Pony Prog - Security & Configuration Bits Window

Aby odczytać ustawione w ukłądzie bity - wybieramy przycisk "Read" w tym oknie, aby ustawić bity procesora - zaznaczamy Check Box'y przy odpowiednich polach i wciskamy przycisk "Write".

 
Kasowanie:
Pony Prog - Write DeviceAby skasować procesor wybieramy z paska narzędzi funkcję: "Command->Erase" (Ctrl-E)
Pony Prog - Pasek Narzędzi - Erase Device
lub naciskamy przycisk kasowania na listwie.

Pony Prog - Erase O.K.Program skasuje procesor i pojawi się komunikat o prawidłowym skasowaniu układu.

 

 

 

(c) Epsilon 2000-2007